Từ bài "Đức tính giản dị của Bác Hồ" viết một đoạn văn em trình bày suy nghĩ của mình về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Nội dung cốt lõi của bài là cho thấy được: giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong cả lời nói và bài viết. Đức tính giản dị ở Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp. Người có tính giản dị thường sống tiết kiệm, sử dụng đồng tiền có mục đích đúng đắn; nhìn nhận sự việc đúng mức,không quan trọng hóa vấn đề. Tính giản dị rất cần thiết trong cuộc sống. Tính giản dị khiến ta tiết kiệm thời gian, không mất thời gian vào các việc vô bổ mà cầu kì. Tính giản dị khiến mọi người xung quanh tôn trọng ta. Tính giản dị giúp ta trở nên một con người biết cách xử sự, ta trở nên gần gũi, chan hòa với cuộc sống,với mọi người xung quanh. Vì vậy với trọng trách của những thế hệ tiếp nối mai sau ta cần gìn giữ, phát huy phẩm chất tốt đẹp này, xã hội sẽ luôn phát triển nhưng những giá trị truyền thống sẽ không bao giờ bị phai mờ.

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Leave a Reply