Viết một bài văn ca ngơi Tổ Quốc Việt Nam, quê hương Việt Nam

I. Mở bài: giới thiệu lòng yêu nước

Đất nước Việt Nam là một dân tộc chiệu nhau đau thương và khó khắn do chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. chúng ta đã trải qua 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giắc tây và 20 năm đô hộ nôi chiến. một thời kì mà chúng trải qua bao nhiêu đau thương và mất mát. Và trải qua từng thời kì giặc ngoại xâm thì chúng ta mới biết bao nhiêu anh hung bao nhiêu người Việt Nam có lòng yêu nước, đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về lòng yêu nước.

II. Thân bài:

1. Khái niệm lòng yêu nước:

- Tình yêu nước là tình yêu quê hương, yêu nơi chon nhau cắt rốn

- Yêu nước là một tình cảm cao quý và thiêng liêng sẵn sang đem tài năng và trí tuệ để bảo vệ và xây dựng đất nước.

- Lòng yêu nước là hành động góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Chum-tho-hay-ca-ngoi-to-quoc-Viet-Nam-30-4--01

2. Biểu hiện về lòng yêu nước:

a. Thời chiến tranh:

- Sẵn sang ra chiến trường cầm sung chiến đấu vì dân tộc vì dất nước

- Không ngại khó khan, gian khổ để xây dựng đất nước

- Yêu nước là nguyện hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc

- Những tấm gương về lòng yêu nước: Võ Thị Sáu; Nguyễn Văn Trỗi; Kim Đồng; Nguyễn Đình Giot; …

b. Thời bình:

- Cống hiến trí tuệ và tài năng để xây dựng đất nước ngày càng phát triển

- Luôn giữ vững quyết tâm đưa đất nước sánh vai với các cường quốc

- Lòng yêu nước còn được thể hiện ở lòng tự hào dân tộc: biểu hiện cụ thể qua các áng thơ văn ngợi ca tinh thần ngoan cường của dân tộc; lưu giữ các kỉ vật của các anh hung; mang lại các huy chương vàng cho đất nước qua các cuộc thi trí tuệ và sức khỏe; …

3. Vai trò của lòng yêu nước:

- Là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ nhà văn đưa ra các áng văn bất hủ

- Làm cho con người yêu thương gia đình, cuộc sống; khi yêu nước sẽ yêu mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất.

4. Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời kì hiện nay:

- Không ngừng học tập và nỗ lực phấn đấu

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật

- Tố cáo các hành vi không thể hiện lòng yêu nước

- Dung cảm đối mặt với cái xấu

- Bảo vệ môi trường hay việc nhỏ nhất cũng là thể hiện lòng yêu nước

- Biết ơn các chiến sĩ, anh hung liệt sĩ; …

III. Kết bài:

- Khẳng định lòng yêu nước của bản thân

- Kêu gọi mọi người thể hiện lòng yêu nướcs

- Phấn đấu thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật

Leave a Reply