Cảm nhận của em về môn giáo dục quốc phòng trong trường học hiện nay

Mở bài:

Giới thiệu (đó là môn học để rèn luyện thể chất, ...)

Giáo dục quốc phòng

Thân bài:

- Môn học này có nhiều mặt lợi

+ Rèn luyện bản thân sống có kỉ luật, đề cao tinh thần đàon kết, ...

+ Nếu sau này có ai vào quan đội thì đó là tiền đề để phát triển

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.

...

Kết bài:

Cảm nhận khái quát.

Leave a Reply